Regelrutan

Fjolårets stora nyhet inom golfen var införandet av världshandicapsystemet (WHS). Du kan läsa mer om detta på webbsidan.

Efter en del inkörningsproblem i GIT Online och Min Golf så fungerar systemet bra.

De flesta spelare registrerade fler handicapronder än tidigare och fick därigenom en handicap som på ett betydligt bättre sätt avspeglade aktuell spelstandard än vad det gamla systemet gjorde.

Men den stora ständigt pågående händelsen var givetvis Corona-pandemin och den påverkade som bekant golfen både positivt och negativt. Dels har det aldrig spelats så många ronder på landets banor, dels gick det inte att bedriva normal tävlingsverksamhet.

SGF:s Corona-riktlinjer till klubbarna med allehanda länkar som hålls aktuella
Covid-19-relaterad vägledning i regler för golfspel från R&A, med svenskt klargörande
Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

Vi får se vad som händer med tävlingsverksamheten i vår, men under alla omständigheter kommer det att spelas mycket golf även i år.

Eftersom det har utförts omfattande arbeten på banan sedan mitten av oktober, så är det en hel del mark under arbete i väntan på att skador ska läkas och nysådda och torvade områden ska växa till sig.

För att förenkla droppningsförfaranden på hål 4 och 7 har ett antal dropprutor införts. Dessutom är det numera röda pinnar (dvs. rött plikt område till höger på hål 7).

Läs mer om detta i Regelkommitténs nyhetsnotis.