Regelrutan

Fjolårets stora nyhet inom golfen var införandet av världshandicapsystemet (WHS). Du kan läsa mer om detta på webbsidan.

Efter en del inkörningsproblem i GIT Online och Min Golf så fungerar systemet bra.

De flesta spelare registrerade fler handicapronder än tidigare och fick därigenom en handicap som på ett betydligt bättre sätt avspeglade aktuell spelstandard än vad det gamla systemet gjorde.

Men den stora ständigt pågående händelsen var givetvis Corona-pandemin och den påverkade som bekant golfen både positivt och negativt. Dels har det aldrig spelats så många ronder på landets banor, dels gick det inte att bedriva normal tävlingsverksamhet.

Även under de första månaderna av säsongen 2021 satte Corona-pandemin sin prägel på golfandet. SGF hade i skarpa ordalag avrått klubbarna från att arrangera tävlingar, även sådana med samma upplägg som våra onsdagstävlingar.

Men den 1 juni blev det återigen tillåtet med normalt tävlingsspel, vilket bland annat innebar att Corona-reglerna om lägesförbättring i bunkrar utan kratta samt om hålkoppsupphöjningar avskaffades.

Den 1 juli blev det tillåtet att använda caddie.

SGF:s Corona-riktlinjer till klubbarna med allehanda länkar som hålls aktuella