Regelrutan

Uppdaterad 2022-03-27

År 2019 kom en ny regelbok efter en omfattande revision och 2020 infördes ett nytt världsomspännande handicapsystem.

I år tillkommer möjligen några ytterligare Clarifications (förtydliganden) som komplement till regelboken. Annars är det så att de två högsta regelorganen, R&A och USGA, kommer att genomföra en revision av den nuvarande regelboken. Detta innebär att en uppdaterad version börjar gälla vid nästa årsskifte.

Årets stora nyhet gäller amatörreglerna. Det kommer nämligen att bli tillåtet för amatörer att ta emot prispengar, men bara vid scratchtävlingar och max 8 000 kr per tävling. Dessutom får en amatör ta emot sponsring, så länge inte eventuella motprestationer bryter mot reglerna, t.ex. genom att ge lektioner.

När det gäller världshandicapsystemet (WHS), så kommer GIT från och med i år att använda funktionen PCC (Playing Conditions Calculation). Vi håller tummarna för att det går bättre än under den korta period den användes under premiäråret…
Du kan läsa mer om PCC på klubbens webbsida om WHS.

De senaste två säsongerna har på olika sätt präglats av corona-pandemin, men från och med den 9 februari har myndigheterna tagit bort de flesta restriktionerna.

Detta innebär att golfverksamheten kan återgå till det normala. Samtidigt gäller givetvis de allmänna råden om att stanna hemma vid symptom på Covid-19, samt att ovaccinerade vuxna ska undvika trängsel.

Vi får hoppas att myndigheterna inte tvingas återinföra några corona-restriktioner. Men oavsett vilket, så kommer det nog även i år att vara färre handskakningar och kramar mellan personer utanför egna familjen.

Aktuell information finns på SGF:s webbsida om corona-riktlinjer.

Till sist lite regelnytt inför säsongsstarten på Lidköpings GK.

  • På 8:an är ett område till höger om och bakom green numera ett rött pliktområde, vilket innebär att den som slår ned i Öredalsån just där inte måste slå en ny boll från föregående plats.
  • Tillfälliga lokala regler kommer som vanligt att införas vid behov. Detta innebär lägesförbättring på fairway tills gräsväxten kommit igång på allvar samt mark under arbete för områden på grund av skador som uppkommit i samband med diverse arbeten.
    Dessutom finns två större områden med MUA till vänster om fairway på 3:an respektive 17:e. Dessa kommer att besås med gräs och behöver skyddas slitage under en längre period.
    Håll koll på anslagstavlorna så att du vet vad som gäller.