Tillfälliga lokala regler

Områden med central blå pinne
Avgränsade öppna eller nysådda jordområden med en central blå pinne eller blå pinne med grön topp är ett onormalt banförhållande. Lättnad får, eller vid blågrön markering skall, sökas utan plikt i enlighet med Regel 16.1.

Skarvar i torvade områden
Skarvar och skarpa ytterkanter i skuren grästorv är onormalt banförhållande. Lättnad får sökas enligt Regel 16.1. Lättnad medges EJ, då sådan skarv enbart inverkar på spelarens stans

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Matchspel – förlust av hål; Slagspel – Två slag

Dessa tillfälliga lokala regler gäller tills vidare dock längst t.o.m. 2021-07-15

Regelkommittén