Tillfälliga lokala regler

Områden med central blå pinne
Avgränsade öppna eller nysådda jordområden med en central blå pinne eller blå pinne med grön topp är ett onormalt banförhållande. Lättnad får, eller vid blågrön markering skall, sökas utan plikt i enlighet med Regel 16.1.

Dropprutor
På hål 4 finns en droppruta angiven. Rutan utgörs av en matta. Om störande inverkan av ett onormalt banförhållande föreligger, får dropprutan, även om det blir närmare hål, användas som ett alternativ till att droppa enligt Regel 16.1 utan plikt

På hål 7 finns en droppruta angiven. Rutan utgörs av en matta. Om störande inverkan av onormalt banförhållande till höger om green (=Den nya teen på hål 8) föreligger, får dropprutan, även om det blir närmare hål, användas som ett alternativ till att droppa enligt Regel 16.1 utan plikt.
Dropprutan är lättnadsområde enligt regel 14.3.

Lägesförbättring en klubblängd gäller i bunker

När en spelares boll ligger i en bunker, som saknar kratta, får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten, en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och

»»Måste vara i samma bunker

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Skarvar i torvade områden
Skarvar och skarpa ytterkanter i skuren grästorv är onormalt banförhållande. Lättnad får sökas enligt Regel 16.1. Lättnad medges EJ, då sådan skarv enbart inverkar på spelarens stans

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Matchspel – förlust av hål; Slagspel – Två slag

 

Dessa tillfälliga lokala regler gäller tills vidare dock längst t.o.m. 2021-06-30

Regelkommittén