Juniorträning

Vi har delat in våra juniorer i fem olika träningsgrupper utifrån ålder och spelnivå.

Svart, Röd, Blå, Grön och Golfkul. De grupper som betecknas med en färg leds av klubbens tränare.

Grupp Grön tränar 2 gånger i veckan samt möjlighet till individuella lektioner med pro. Start v. 14 till v.37. Sommaruppehåll v. 28-31.  Träningsavgift 1750 kr.

Grupp Röd och Blå tränar 2 gånger i veckan. Start v. 14 till v. 37. Sommaruppehåll v. 28-31. Träningsavgift 1000 kr.

Grupp Svart tränar 1 gång i veckan. Start v. 14 till v. 37. Sommaruppehåll  v. 28-31. Träningsavgift 750 kr.

Golfkul som leds av UK tränar i gång i veckan. Träningsavgift 500kr.

Christian Bolgakov pro@lidkopingsgk.se är ansvarig för Svart, Röd, Blå och Grön.
Johan Sveder johan.sveder@skanska.se är ansvarig för Golfkul.

Vill du vara med oss och träna golf eller har du frågor?
Skicka ett mail till Christian, pro@lidkopingsgk.se

OBS! Vi har ingen träning på röda dagar.