Juniortävling

De nationella juniortävlingar som finns att spela på Teen Tour är indelad i tre nivåer: First, Future och Elite.

JMI

Teen Tour First, Future & Elite

VGF Tävlingsprogram

VGF Tour-trappa

SGF Åldersgränser tävlingar

Anmälan till alla dessa tävlingar görs via Min Golf på golf.se.

Ni som spelar på First, Future eller Elite betalar 350 kr i touravgift för att spela dessa tävlingar, detta görs på Min Golf. Sedan tillkommer avgiften för varje tävling ni deltar i.


New Promotions Juniorpokal

Tävlingen spelas över 9 hål och spelformen slaggolf. Alla deltävlingar räknas samman till en Order of Merit och totalvinnare bland flickor och pojkar utses på hösten.

Information kommer inom kort.

Ersättning vid tävling

Tävlingar är en prioriterad del av verksamheten och klubbens mål är att försöka hjälpa alla juniorer i sin golfsatsning. Förutom reglerna för ersättning finns en maxsumma för varje spelare som ej får överstigas. Behöver en spelare ytterligare ersättning så skall detta ansökas om i god tid före tävling.

Teen Tour
För deltagande i Teen Tour står juniorkommittén för följande ersättningar, där startavgift, reseersättning och boende ingår.

Elit - max 1200 kr
Future - max 800 kr
First - max 400 kr

OBS! Tänk på att skriva ut kvitto på startavgiften för First, Future och Elite vid anmälan/betalning via nätet. Kvittot finns tillgängligt i Min Golf.

JMI & Slaget om Göteborg
Lidköpings GK kan inte stödja deltagandet fullt ut för dessa tävlingar, den ersättning som spelaren  max kan få per tävling är 500 kr. I detta ingår startavgift, mat, boende och reseersättning.

Seniortävlingar
Junior som spelar seniortävlingar får en ersättning på max. 200 kr. Juniorer som tillhör elitlaget och spelar seniortävling får en ersättning på max 500 kr.

Milersättning
Milersättning betalas ej ut till Läckö, Ekarna, Vara-Bjertorp, Onsjö, Koberg, Falköping, Mariestad, Billingen, Skövde, Knistad och Lundsbrunn
Vid inspel utgår ej ersättning. Milersättningen är 13 kr/mil om man åker själv och 18,50 kr om man samåker. Milersättning utgår till närmaste spelplats påTeen Tour

Reseräkningar inlämnas snarast efter genomförd tävling och där skall finnas:

  • Tävlingens namn och datum.
  • Tävlingsplats.
  • Vilka som har åkt med.
  • Nivå på stödet.
  • Kvitton skall bifogas.

Ersättningar som ej är inlämnade senast 1/11 aktuellt år utbetalas ej.

Ersättningsblanketten finns att hämta här.