RK informerar

Uppdaterad 2023-04-17

SGF:s webbsida om regler och handicap

Inför i år gjordes en revision av golfreglerna, så nu gäller Regler för golfspel 2023. Denna gång blev det bara några få större regelnyheter, utan det var mest införlivandet av ett antal Clarifications (Klargöranden) som tillkommit 2019-2022. Istället handlade det mycket om förbättrade formuleringar för att göra regeltexterna lättare att förstå.

I mitten av december skickade SGF ut ett mejl* om detta till Sveriges alla golfare. Det går att läsa om regelnyheterna på SGF:s webbsida om regler samt i klubbens egen sammanställning.

Regelkommittén kommer under våren att erbjuda regelutbildningar för ”spelkommittéer” och olika medlemskategorier.

Lite regelnytt på Lidköpings GK inför säsongsstarten.

  • Stensättningarna i våra pliktområden räknas i fortsättningen som integrerade föremål (benämndes tidigare organiska föremål). Detta innebär bland annat att lösa stenar inte får flyttas.
  • Träpalissaderna i våra pliktområden räknas i fortsättningen som integrerade föremål. Palissaderna är visserligen tillverkade, men en spelare kan inte längre få lättnad utan plikt för dessa. Dessutom har pliktområdesgränser flyttats så att palissaderna är inuti pliktområdena.

Tillfälliga lokala regler kommer som vanligt att införas vid behov. Detta innebär lägesförbättring på fairway tills gräsväxten kommit igång på allvar samt mark under arbete för områden med skador som uppkommit i samband med diverse arbeten. Håll koll på anslagstavlorna så att du vet vad som gäller.

Mer information om nya lokala regler samt vårens tillfälliga lokala regler finns i en nyhetsnotis på hemsidan.

*Om du inte fick detta mejl, logga in på Min Golf och gå till Mina inställningar. Välj ”Sekretess och nix” och markera att du vill ta emot information från Svenska Golfförbundet.


Regelkommittén

Ordförande
Björn Ekblom, förbundsdomare emeritus
0703 202 527 bjornekblom47@gmail.com

Bo Hermansson, distriktsdomare
0730 886 363

Mattias Herbertsson, distriktsdomare
0727 484 085

Matthew Stridh, distriktsdomare
0701 909 688

Mikael Abelsson, klubbdomare
0737 720 624

Gerhard Thiel, f.d. distriktsdomare
0730 682 053

Regelkommitténs uppgifter
Enligt arbetsbeskrivning fastställd av styrelsen i februari 2018

  • Inom Lidköpings Golfklubb verka för att golfspelet sker enligt golfens regelverk
  • Ansvara för att SGF:s handicapbestämmelser tillämpas av klubben och dess medlemmar
  • Fastställa exakt handicap för medlemmar i Lidköpings Golfklubb
  • Tillse att klubben har utbildade domare och verka för rekrytering till domarutbildning
  • Inom klubben verka för gott golfvett och kunskaper om regler och hcp-system
  • Ansvara för att markeringar av banans pliktområden och andra regelstyrda markeringar är korrekt placerade
  • Utfärda erforderliga lokala regler
  • Tillse att officiella klubbtävlingar och av förbundet sanktionerade tävlingar spelas enligt gällande golfregler