Svensk Golf Senior Tour

Spelare som regelbundet och planerat representerar Lidköpings GK på Svensk Golf Senior Tour och stöttas av klubben på följande sätt:

Klubbens tränare kan disponeras för golflektioner under säsongen vid upp till 5 tillfällen. Lektion bokas direkt med tränare och skall i första hand ske på ”lågfrekvent tid”.

Med ”regelbundet och planerat” menas:

Har tillsammans med klubbens tränare tagit fram skriftlig tävlingsplan för hela säsongen.

Deltar i minst 3 deltävlingar på SGF Senior Tour under året.

Spelare som också ingår i klubbens representationslag för damer resp. herrar har möjlighet att få ekonomisk ersättning enligt ersättningsmall för elitspelare.