Regelnyheter

I samband med städdagarna så var Regelkommittén aktiv, både med att markera banan och att skriva lokala regler för klubben. Det finns några saker, som du som golfare i Lidköpings GK bör känna till så att du gör rätt

Dropprutor: Det finns nu tre dropprutor på hål nr 4 och dessa är användbara både för de stora MUA-områdena och för dikena som nu kallas pliktområden.
Så här gör du. Om bollen eller stansen hamnar i ett MUA-område så får du som alternativ till vanlig MUA-dropp även använda närmaste droppruta, även om det skulle bli närmare hål. Då droppar du i rutan utan plikt. Om bollen skulle hamna i ett markerat dike, så får du också droppa i närmaste droppruta, men då med ett slags plikt.
Två dropprutor finns också på hål nr 7 framme vid green. Det är ett stort MUA-område bakom och till höger om green. Hamnar bollen eller stansen där, så får du som alternativ till vanlig MUA-droppning använda närmaste droppruta utan plikt.
OBS! Bollen måste droppas i och stanna inom dropprutan. Rullar den ur dropprutan, så måste den droppas om

Hål nr 7: Till mångas glädje har nu de vita pinnarna till höger om hålet, nu skiftat färg till röda. Det innebär, att om det är känt eller så gott som säkert (=95%) att bollen gått ut där och inte kan spelas eller är förlorad, så får du, med ett slags plikt tre alternativ;

  • Du kan spela om från föregående plats
  • Du kan uppskatta en skärningspunkt på den röda gränsen och droppa inom två klubblängder från den, dock ej närmare hål
  • Du kan droppa med flagglinjen. Alltså en linje som går från flaggan och genom skärningspunkten får dras ut hur långt du vill. På den linjen markerar du en referenspunkt och får droppa inom en klubblängd från den, men inte närmare hål än referenspunkten.

Är det något du funderar på, då det gäller de nya markeringarna eller andra regelproblem, så hör gärna av dig till oss i Regelkommittén. Vi svarar med den sakkunskap vi har.

Björn Ekblom