Lokala regler

Lokala Regler Lidköpings Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och starterkuren vid hål 1.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel Committee Procerures Kap 8 eller.Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18)
 • Out of bounds definieras av vita pinnar och bakom green på hål 9 av vita plattor.
 • Out of bounds definieras av linjen mellan pinnarnas/plattornas bansidepunkter i marknivå.
 1. Pliktområden (Regel 17)
 • Pliktområdet till höger på hål nr 6 markerat med röd/gröna pinnar är en spelförbudszon. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll stannat i området, måste lättnad sökas enligt Regel 17.1. Området är oändligt.
 • Pliktområdet till höger på hål 7 fram till dammen och som saknar markering på andra sidan, samt pliktområdet till höger och bakom greenen på hål 8 är oändliga.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
Boll träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning under spelet av hål 8, 10 eller 17, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6).
Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7.
Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
  a) Mark under arbete
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
 • Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 • Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
  Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 • De unga träden identifierade av stödpinne är spelförbudszoner
 • De delar av vildsvinsstängslet, som befinner sig på banan
 • Stillastående robotgräsklippare
 1. c) Integrerade föremål
 • Stensättningar och träpalissader i pliktområden är integrerade föremål

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (Två slag) Plikten läggs på det sista hålet i spelarens rond.

Plikt för att bryta mot lokal regel om ej annat anges: Allmän plikt
(I matchspel förlorat hål och i slagspel två slag)


Robotgräsklippare på golfbanan