RK informerar

Uppdaterad 2024-04-13

SGF:s webbsida om regler och handicap

Inför i år gjordes en revision av världshandicapsystemet (WHS). Den stora förändringen är att det ska gå att registrera handicapronder vid spel på korthålsbanor. Vi får se om Läckö GK låter utföra en banvärdering av Pay & Play-banan i Filsbäck.

Dessutom kan det bli så fler handicapresultat än tidigare kommer att justeras dagen efter ronden, om rondresultaten varit avsevärt bättre eller sämre än vad som förväntas en normal dag. Men denna förändring av ”PCC-reglerna” är inget som den enskilda spelaren behöver bekymra sig för, eftersom GIT tar hand om detta automatiskt.

Efter den nya banvärderingen hos oss kan det bli några smärre justeringar i slope-tabellerna.

I år gör klubben en storsatsning på robotgräsklippare, varför det är viktigt att veta vad som gäller ur regelsynpunkt, om dessa stör spelet. Enligt en lokal regel räknas en stillastående robotgräsklippare som ett oflyttbart tillverkat föremål. Annars är en robotgräsklippare något utomstående och hanteras som sådana enligt de vanliga reglerna.

Ifjol blev det mest skriftlig regelinformation från klubben, men i år hoppas Regelkommittén kunna arrangera regelutbildningar för ”spelkommittéer” och olika medlemskategorier.

Vid kommittédagen den 9 mars uppdaterades klubbens lokala regler och då infördes en ny lokal regel, som också finns på SGF:s regelkort. Den innebär att en spelare som vid en slagspelstävling lämnar in ett scorekort, där spelarens och/eller markörens signatur saknas, får två slags plikt på sista hålet, istället för att bli diskvalificerad, som det står i regelboken.

Efter genomgången av banmarkeringar under städdagen den 13 april, beslutades om ett antal tillfälliga lokala regler med anledning av de arbeten som utförts på banan sedan förra säsongen.

Dessutom infördes en klubblängds lägesförbättring på ”fairway” tills gräsväxten kommit igång på allvar.

Håll koll på anslagstavlorna, så att du vet vad som gäller.


Regelkommittén

Ordförande
Björn Ekblom, förbundsdomare emeritus
0703 202 527 bjornekblom47@gmail.com

Bo Hermansson, distriktsdomare
0730 886 363

Mattias Herbertsson, distriktsdomare
0727 484 085

Lars Kjäll, distriktsdomare
0761 357 590

Werner Schmidt, distriktsdomare
0702 891 395

Mikael Abelsson, klubbdomare
0737 720 624

Gerhard Thiel, f.d. distriktsdomare
0730 682 053

Lars Kjäll och Werner Schmidt är nya medlemmar i klubben. Matthew Stridh (0701 909 688), är fortfarande distriktsdomare, men i år koncentrerar han sig på att vara TD (Tournament Director) på Svenska Juniortouren

Regelkommitténs uppgifter
Enligt arbetsbeskrivning fastställd av styrelsen i februari 2018

  • Inom Lidköpings Golfklubb verka för att golfspelet sker enligt golfens regelverk
  • Ansvara för att SGF:s handicapbestämmelser tillämpas av klubben och dess medlemmar
  • Fastställa exakt handicap för medlemmar i Lidköpings Golfklubb
  • Tillse att klubben har utbildade domare och verka för rekrytering till domarutbildning
  • Inom klubben verka för gott golfvett och kunskaper om regler och hcp-system
  • Ansvara för att markeringar av banans pliktområden och andra regelstyrda markeringar är korrekt placerade
  • Utfärda erforderliga lokala regler
  • Tillse att officiella klubbtävlingar och av förbundet sanktionerade tävlingar spelas enligt gällande golfregler