Verksamhetspolicy

Verksamhetsidé

Lidköpings Golfklubb verkar för att alla våra medlemmar ska kunna spela, träna och tävla utifrån sina egna förutsättningar på en attraktiv golfanläggning.

Värdegrund

Stolthet och omtanke – Vi är stolta över vår golfklubb och vi hjälps åt att vårda den.

Vänlighet och öppenhet – Vi hälsar på varandra och är vänliga.

Respekt och ödmjukhet – Vi visar respekt för alla på och utanför golfbanan.

Glädje och Gemenskap – Vi trivs och har roligt tillsammans.

Ärlighet – Golf är ett ärligt spel vilket vi visar i spel och uppträdande.

Vision

Idrott, friskvård, glädje och gemenskap genom hela livet.


Definitioner

Vad är Verksamhetsidé?

Verksamhetsidén består av två viktiga byggstenar – vad vi erbjuder och vem vi vänder oss till. Det är motsvarigheten till företagens affärsidé och beskriver varför vi finns till, vad vi ska uppnå och vad uppdraget är. Grundfrågan verksamhetsidén ska svara på är: Varför finns vi?

Vad är Värdegrund?

Värdegrunden fungerar som ett rättesnöre för våra handlingar och beteenden. Den handlar om klubbens kultur och vilka grundläggande gemensamma värderingar vi tycker är viktiga att leva upp till.

Vad är en Vision?

Visionen ska ge energi och inspiration och peka ut riktningen mot något vi drömmer om och strävar emot, som nästan är omöjligt att nå men är värt att anstränga sig för. Visionen driver oss, talar till våra känslor och vårt behov av mening.

Mål och mätpunkter

Mål måste vara tydliga, realistiska, tydliga och mätbara. För att ta fram meningsfulla mål som skapar engagemang och drivkraft tar vi utgångspunkt både i nuläget och de problem vi identifierat (vilka oönskade lägen vi vill förändra) och i klubbens vision (vad vi vill uppnå i framtiden). För att kunna se och utvärdera om vi når målen behövs tidsbestämda, utvärderingsbara och konkreta mätpunkter. 

Rutiner och aktiviteter

För att nå de uppsatta målen krävs att vi gör aktiviteter som tar oss mot målet och skapar rutiner som är annorlunda än det vi gör idag. Rutiner är något som införs och som fortsätter så länge det ger önskat resultat medan en aktivitet är mer avgränsade handlingar, uppgifter eller satsningar som utförs vid en eller ett par tillfällen.