Anmälan till Juniorträning -2024

Anmälan till träning

Vi har delat in våra juniorer i fem olika träningsgrupper utifrån ålder och spelnivå.

Grupp Svart, Röd, Blå, Grön och Golfkul. De grupper som betecknas med en färg leds av klubbens tränare.

Grupp Grön tränar 2 gånger i veckan samt möjlighet till individuella lektioner med pro. Träningsavgift 2000 kr. Denna grupp handplockas av tränare.

Grupp Röd och Blå tränar 2 gånger i veckan. Träningsavgift 1500 kr.

Grupp Svart tränar 1 gång i veckan. Träningsavgift 1000 kr.

Golfkul som leds av juniorkommittén tränar i gång i veckan, träningsavgift 500kr.

Christian Bolgakov är ansvarig för grupp Svart, Röd, Blå och Grön.
Johan Sveder är ansvarig för Golfkul.

Träningarna startar v. 16 för alla grupper med färg. Golfkul startar i början av maj.

Vill du vara med oss och träna golf eller har du frågor?
Skicka ett mail till Christian Bolgakov

Vi har ingen träning på röda dagar.