Vår tränare

Christian Bolgakov

Club professional och medlem i svenska PGA sedan 1991. Christian har varit verksam på 5 klubbar tidigare och har genomgått grundtränarutbildningen, högre tränarutbildningen och specialtränarutbildningen Elit & coaching.

Christians filosofi: Utgå från individen och se potentialen i spelaren, förändra med så små och exakta förändringar som möjligt för att inte skapa förvirring. Skapa lätta associationer och övningar så det blir lätt och tydligt för spelaren att förstå.

Jag garanterar att ditt spel kommer bli bättre med lektioner hos oss.

Christian Bolgakov
pro@lidkopingsgk.se
070-858 40 78