Roligare golf för alla

Lidköpings Golfklubb startade 2021 ett 3 årigt projekt som vi valt att kalla roligare golf för alla. Detta projekt har sin grund i att Svenska Golfförbundet gör en satsning på hur Sveriges golfanläggningar kan anpassas så alla får lite roligare på golfbanan, Bättre spelupplevelse!
Ett första steg i detta var att se över hur våra hål är utformade, avstånd från de olika utslagsplatserna, hur många utslagsplatser, vart hinder ligger på hålen och hur vi klipper banan för olika spelarkategorier och fler saker därtill.

Bilden visar inspel från samma avstånd till hål. Båda når fram – men den med högre svinghastighet landar på green, medan den med lägre rullar upp.
Detta ställer då till stora besvär om det ligger ett korsande vattenhinder eller bunker.
Effekterna av detta ser man idag på hål 4 där vi tog bort det korsande vattenhindret och ersatte det med en längsgående bäck i stället.
Färre spelare behöver droppa för förlorad boll i vattenhindret och fler som får en trevligare upplevelse.
Nästa bild som syns så blir tanken bakom detta ännu tydligare.

Bilden illustrerar par 4 hål med tvärgående vattenhinder. Tydligt kan man se skillnaderna hur hålet spelas av olika golfare.

Till säsongen 2022 har vi valt att skapa några nya teeboxar för orange tee, och vi har valt att lägga fokus på att få de orangea teerna att upplevas som våra övriga tees och att de skall skötas efter samma klipp-program.

Ny röd tee har anlagts på hål 8 och det med tanke på att räta ut hålet något för de som spelare från den teeboxen. Detta gör att andraslaget troligtvis kommer spelas något närmare green och således med en kortare klubba som är lättare att hantera och pricka green med. Liknande ställen där placering av teeboxen i förhållande till slaglängd har stor påverkan kommer ses över.

Något som kommer få lite extra fokus denna sommar (2022) är klipplinjer, det vill säga hur vi med hjälp av olika höjd på gräset kan göra vissa områden lite generösare för de med högre hcp och andra områden betydligt smalare som gör det svårare för de med lågt hcp. Det viktiga i detta arbete är att rätt kategori spelare skall påverkas och det kräver att växtligheten kommit igång ordentligt så dessa klipplinjer syns tydligt.

Hela projektet Bättre spelupplevelse är viktigt för anläggningarna så att det finns olika utmaningar för alla olika spelarkategorier. Viktig grundtanke är att banan och hur den klipps skall inte bara ska bli lättare utan den ska sättas upp på så sätt att bra slag premieras oavsett slaglängd.