Hole In One

Är du en av de lyckliga som lyckats göra en Hole In One på Lidköpings GK? Stort grattis! För dig gäller detta:

  • Registrera din HIO på HIO-klubbens hemsida
  • Mejla gärna bild på din HIO så uppmärksammar vi dig på våra sociala kanaler

Alla hemmaspelare som gör Hole In One får en ljuvlig Champagne från Triplus Vinhandel. Detta uppmärksammas på nästkommande vårårsmöte.


Definition av HIO enligt Spel- och Tävlingshandboken

4.3 Hole-in-one (HIO)
Med HIO menas att ha scoren 1, enligt Regler för golfspel, på ett hål under en rond. Dessutom gäller följande villkor:

  • banan måste ha giltig banvärdering
  • spelet ska ha påbörjats på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee och hålen ska ha spelats i rätt ordningsföljd
  • scoren måste kunna intygas av markör, annan spelare eller spelare som sett slaget och godkännas av klubben

Anmärkning 1: Ronden behöver inte fullföljas.
Anmärkning 2: Hålets längd saknar betydelse.
Anmärkning 3: Om en spelare har slagit bollen i hål på sitt första slag och det senare under ronden framkommer att spelaren brutit mot någon regel som medför pliktslag på det aktuella hålet är scoren inte 1 på hålet och följaktligen är det inte HIO.

Några förtydliganden från regelkommittén på Lidköpings GK:

  • Om du hoppar över ett eller flera hål och sedan slår ett utslag direkt i hål är detta inte HIO. Ex. om du hoppar från hål 12 direkt till hål 17 och sedan slår första slaget på hål 18 i hål.
  • Om du slår första slaget i hål på hål 2, efter att du före slaget frågat en annan spelare (som inte är din partner i en partävling) vilken klubba du skulle använda, så blir det ingen HIO. Detta eftersom denna fråga räknas som att be om råd och därför gav dig allmän plikt enligt Regel 10.2.
  • På Filsbäcks Pay & Play kan du inte göra någon officiell HIO eftersom giltig banvärdering saknas.