Medlemskap 2023

Fullbetalande medlem

5.950 kr

Alla fullbetalande medlemmar spelar fritt så mycket hen vill här på hemmaklubben Lidköpings GK.

Lär mer här om medlemsförmånerna som fullbetalande medlem!

Junior
0-14 år (-2009) - 1000 kr
15-21 år (2008-2002) - 2000 kr

Senior med spelrätt
5.950 kr

Äger eller hyr en spelrätt - hyra tillkommer på 1.200 kr per år.

Instegsmedlem
5.950 kr

Under första året som fullvärdig medlem behöver spelaren ej förfoga över en spelrätt. Medlemsformen erbjuds nya golfare, efter två år som nybörjarmedlem eller helt ny medlem i klubben. Medlemskapet gäller under ett kalenderår. Läs om spelrättsbestämmelserna här.

Det året man fyller 79 år (född 1944) har man en rabatterad medlemsavgift, 650 kr i stället för 800 kr (detta gäller alla medlemsformer).


Greenfeemedlemskap

1.800 kr

En fri runda på Lidköping GK under 2023 ingår i årsavgiften. Därefter erläggs greenfee för varje runda som spelas (ordinarie greenfee -150 kr).


Vardagsmedlemskap

3.700 kr

Spelaren har full tillgång till spel på vardagar mellan kl. 10 till 15. Vid spel på annan tidpunkt erlägger spelaren full greenfee. För vardagsmedlemskap fodras att medlemmen förfogar över spelrätt.

Distansmedlem

3.700 kr

Gäller spelare som är folkbokförd på ort utanför Västra Götalands Golfförbundsdistrikt.

Studerande

3.700 kr

Kopia på gällande CSN-intyg eller liknande skall lämnas årligen till klubben.

Småbarnsföräldrar

3.250 kr

Barnets vårdnadshavare har möjlighet att teckna detta medlemskap, spelar fritt hos oss. Gäller upp t.o.m. det året barnet fyller 5 år. För småbarnsmedlemskapet fodras att medlemmen förfogar över spelrätt.


Passiv medlem

800 kr

Passiv medlem kan ej spela på hemmaklubben eller som gäst på annan klubb. En person som är spelrättsägare måste minst vara passiv medlem i Lidköpings GK.


Nybörjarmedlemskap

Junior 15-21 år - 1000 kr. Gäller det året du går nybörjarkurs hos vår PGA-tränare.

Senior 22+ - 1.500 kr. Gäller det året du går nybörjarkurs hos vår PGA-tränare.

Junior 15-21 år - 1.450 kr. Gäller andra året när du gått nybörjarkurs hos vår PGA-tränare.

Senior 22+ - 3.700 kr. Gäller andra året när du gått nybörjarkurs hos vår PGA-tränare.


Max avgift familj

13.900 kr

Maxavgift för familj gäller då båda föräldrarna äger varsin spelrätt samt alla hemmaboende juniormedlemmar. Hemmaboende seniormedlem (22 år och äldre) samt vagnskåpsavgifter inkluderas ej i familjeavgift.

Vagnskåp

400 kr

Spelrätt

5.000 kr


Golf är avdragsgillt som friskvård!

Från 2018 godkänner Skatteverket golf som friskvård, och de flesta företag följer dess riktlinjer. Det är din arbetsgivare som bestämmer avdragsbeloppet för just din arbetsplats, dock max 5.000 kr per år. Kontrollera gärna med din arbetsgivare vad som gäller för just din arbetsplats gällande belopp och redovisning.

Om du får friskvårdspeng från din arbetsgivare så kan det vara en bra idé att uppdatera till fullvärdigt medlemskap, eller sänka din kostnad!

Du laddar själv ner ditt friskvårdsunderlag enkelt via MinGolf.se. Gå till "Mina inställningar" -> antingen "Genomförda betalningar" eller "Mina fakturor" och ladda ner ditt kvitto eller faktura. Du styrker sedan detta med kontoutdraget från din bank.

Tips! Vill du att ditt personnummer skall synas på dina kvitton eller fakturor? Gå till "Sekretess och nix" och bocka i detta.


Dela upp årsavgiften med Autogiro

Möjlighet finns att dela upp betalningen med Autogiro, du ansöker om autogiro enkelt och smidigt direkt i MinGolf.se.

Autogiro börjar i februari och avslutas i november (10 månader). Dragningen av betalningen sker från angivet konto den sista bankdagen varje månad. En administrativ avgift om 27,5 kr per månadsbetalning tillkommer.

Sista dag att ansöka om autogiro är 31 januari.
Obs! Ansökan om autogiro skall göras årligen.

Gör så här:
1. Logga in på MinGolf.se
2. Klicka på "Obetalda avgifter"
3. Bocka i de avgifter du vill ha med på ditt autogiro (både dina egna och familjens avgifter om så är fallet)
4. Klicka på "Ansök om autogiro"
5. Lämna in en autogiroblankett till kansliet

Är ni fler i hushållet som skall vara på samma autogiro? Då måste ni:
1. Ingå i en familjegrupp
2. Godkänna varandras betalningar (logga in på MinGolf.se, gå till "Mina inställningar" -> "Sekretess och nix")

Kontakta kansliet om ni vill bilda en familjegrupp så hjälper vi er.