Tävlingsvillkor

Startavgift: 150:-
Tävlingsgreenfee: 250:-
Skaraborgsgolfaren: vardag 125:- och helg 150:-
Ej fullvärdig medlem i Lidköpings GK: 150:-
Junior (0-21 år): 125 kr

Anmälan till tävling görs via MinGolf.se senast kl. 10:00 två vardagar före tävlingsdag och starttiderna publiceras senast kl. 15:00 dagen innan tävlingsdag.

Planerade tävlingar hittar du under Program och resultat.

Tävlingarna spelas enligt gällande Regler för Golfspel.
Regler hittar du på Lokala regler.


Tävlingsvillkor Lidköpings Golfklubb

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

8. Registrerade ronder i GIT
Spelarens exakta hcp skall vara uppdaterad i GIT.

9. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 10.00 två dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT eller i kansliet. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Efteranmälan kan godtas i mån av plats.

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning beslutas enligt Spel- och tävlingshandboken 8.3.6,

Observera att anmälan till tävling innebär att spelaren godkänner publicering av personuppgifter (namn, klubb, hcp, starttid och resultat) på hemsidan.

10. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller flexibel klassindelning. HCP-klasserna fördelas så att antalet i varje klass blir ungefär lika många.

Vid KM krävs att minst tre deltagare är anmälda och att minst tre deltagare kommer till start för att en klass ska genomföras och klubbmästare koras. Vid KM åldersklasser är det spelarens ålder som styr klasstillhörighet. Det är endast tillåtet att delta i den klass man åldersmässigt tillhör. Undantag görs om en klass saknar erforderligt antal deltagare. Det är då tillåtet att “gå ner” en åldersklass och spela i den klassen.

11. Tee i klubbtävlingar
Herrar spelar från gul tee, men H70 får välja att spela från blå tee, H75 och H12 får välja att spela från röd tee.
Damer spelar från röd tee, men D70 och D12 får välja att spela från orange tee.
Undantag: Tävlingar vars bestämmelser föreskriver annat.

12. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2 osv. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

13. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet.  Scorekortet är inlämnat, då spelaren lämnat det till tävlingsledaren och släppt det.

14. Prisutdelning
Pristagare ska närvara vid prisutdelningen. Vid förhinder kan ett till tävlingsledningen föranmält ombud (ej person tillhörande tävlingsledningen) hämta priset. I annat fall delas priset ut till nästföljande i resultatlistan.

15. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.