Miljöplan

Lidköpings Golfklubb erhöll 2001 Svenska Golfförbundets Miljödiplom för arbetet med att ta fram en miljöplan för klubben.

Miljöplanen har sedan legat som grund för klubbens miljöarbete genom åren.

Miljöplan Lidköpings Golfklubb

Just nu har klubben påbörjat nästa steg i utvecklingen av miljöarbetet. Detta arbete kommer ske inom GEO - Golf Environment Organization, och tillsammans med Svenska Golfförbundet.

GEO är en internationell miljöcertifiering som startade 2006 i Skottland. Certifieringen har nu översatts till svenska och anpassat till svenska lagar mm. Arbetsnamnet för den svenska utgåvanär GEO On Course Sverige. Systemet kommer, när det är färdigt, ge en helhetskontroll av verksamheten.

Vi kommer fortlöpande uppdatera sidan med mer information.