Lokala bestämmelser

Områden som är förbjudna att beträda
Det är förbjudet att beträda inhängnande områden till höger om hål 1 och 9 samt trädgårdarna till höger om hål 2. Det är även förbjudet att beträda åkermark med växande gröda vid hål 5.

Klädsel
Spel med bart överliv eller för kvinnor med bikiniöverdel får ej förekomma inom klubbens område. Detta gäller även vid padelspel.

Alkohol
Förtäring av alkohol är inte tillåtet på banan. Alkohol inköpt i restaurangen får endast förtäras inom restaurangens ytor.

Bagvagnar
Bagvagnar får ej dras över tee eller mellan green och greenbunker. I de fall en kraftig vit linje finns får bagvagnen inte dras närmare green än den linjen.

Bunkerkrattor
Bunkerkrattorna skall ligga i bunkern på den plats där de minst sannolikt påverkar spelet.

Banarbete
Personal som arbetar på banan har alltid företräde.

Bryta in på hål
Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelare finns på det föregående hålet.

Kaffepaus
Det är tillåtet att ta en kortare paus mellan hål 9 och 10. Efterföljande parti som ej utnyttjar denna möjlighet skall ovillkorligen lämnas företräde till hål 10. Medhavd förtäring får bara intas i fikahuset.

Hundar
Kopplad hund får medföras under sällskapspel men inte på tävling.

Rökning
Klubbhusområdet omfattande entréer samt ytorna mellan klubbhuset och omklädningsrum/shop samt mellan klubbhuset och tee nr 10 är rökfria zoner.
Samtliga övningsområden (puttinggreener, utslagsplatser på driving rangen etc.) är rökfria zoner.

Golfbil
Det av SGF rekommenderade regelverket för körning med golfbil, golfmoped eller golfcykel gäller på Lidköpings Golfklubb.

Lidköpings Golfklubb hälsar dig varmt välkommen till en trevlig dag på banan. Här i Lidköping spelar vi golf med glatt humör, snabbt, effektivt och enligt golfreglerna!