Uppställningsplats

Vi har en härlig uppställningsplats vid klubbhuset med 16 st. platser med elanslutning. På behändigt avstånd har ni tillgång till dusch och toaletter i klubbens omklädningsrum. Vid uppställningsplatsen finns dricksvatten, en toalett, sopstation och latrintömning. C:a 300 meter från uppställningsplatsen finns badplats i Vänern.

Vid ankomst önskar vi att ni hämtar er nyckel till elskåpet i receptionen innan ni ställer er på en ställplats.

Boka uppställningsplats på telefon 0510-54 61 44 eller via mail info@lidkopingsgk.se

Pris:
Golfare som spelar vår bana 100 kr/dygn
Icke golfare 200 kr/dygn

Hjärtligt välkomna till Lidköpings Golfklubb!