Seniorgolf

Seniorkommittén 2022

Seniorkommittén verkar för klubbens seniorer genom friskvård i positiv anda. Vi bedriver och administrerar tisdags golf samt OL- och OG-golf.
Vi anordnar resor vår eller höst, samt träningar och regelutbildning, bollplockning och klippning av drivingrangen.

Seniorkommittén har genomgått HLR-utbildning inklusive hjärtstartare vilket innebär att alla seniorkommitténs tävlingsledare är utbildade i hjärt- och lungräddning.


Seriespel 2022

H-80 - Göran Petersson 0725637355
H-75 - Göran Karlsson 0734408217
H-70 - Conny Johansson 0706705827
H-60 - Roland Karlsson 0706390678 och Per-Erik Johanzon Kihlander 0706223457

D- 70 - Eva Kihlman 0510-26530
D-60 - Annika Johansson 0709496648


Information 2022-års Seniorgolf

Två handicapsklasser

Damer en egen klass

Herrar en egen klass

Herrar spelar från röd tee. Damerna kan välja röd eller orange tee, vald tee spelas hela säsongen.

Startavgift 50 kr

Medlemmar i tävlingskommittén:
Börje Kihlman, ordförande
Eva Kihlman
Barbro Börjesson
Roger Andersson
Agneta Johnson
Inge Jansson
Hasse Svensson
Ingvar Carlström
Gunnar Söllscher