Senior

Seniorkommittén verkar för klubbens seniorer genom friskvård i positiv anda. Vi bedriver och administrerar tisdagsgolf samt OL- och OG-golf.
Vi anordnar resor vår eller höst, samt träningar och regelutbildning, bollplockning och klippning av drivingrangen.

Seniorkommittén har genomgått HLR-utbildning inklusive hjärtstartare vilket innebär att alla seniorkommitténs tävlingsledare är utbildade i hjärt- och lungräddning.

Läs mer om vår Seniorgolf här
Lär mer om våra seniorträningar här
Information om Old Ladies
Information om Old Gentlemen


Medlemmar i seniorkommittén
Kenneth Lövkvist, ordf.
Britt-Inger Lövkvist
Agneta Johnson
Barbro Börjesson
Ingvar Carlström
Ulf Mattsson