Seniorgolf

Seniorkommittén 2021

Seniorkommittén verkar för klubbens seniorer genom friskvård i positiv anda. Vi bedriver och administrerar tisdags golf samt OL- och OG-golf.
Vi anordnar resor vår eller höst, samt träningar och regelutbildning, bollplockning och klippning av drivingrangen.

Seniorkommittén har genomgått HLR-utbildning inklusive hjärtstartare vilket innebär att alla seniorkommitténs tävlingsledare är utbildade i hjärt- och lungräddning.


Seriespel 2021

H-80 - Göran Petersson 0725637355
H-75 - Göran Karlsson 0734408217
H-70 - Conny Johansson 0706705827
H-60 - Göran Gustafsson 0705846490

D- 70 - Eva Kihlman 0510-26530
D-60 - Annika Johansson 0709496648


Information 2021-års Seniorgolf

Årets första kommittémöte ägde rum onsdagen den 2 juni.

Följande beslut genomfördes:

Två handicapsklasser

Damer en egen klass

Herrar en egen klass

Båda spelar ifrån röd tee.

Startavgift 50 kr

Seniorgolfen börjar tisdagen den 3 augusti.

Anledningen är att alla tävlingsledare då har fått två vaccineringar

Medlemmar i tävlingskommittén:

Ordförande Börje Kihlman
Eva Kihlman
Barbro Börjesson
Roger Andersson
Kerstin Toreborg
Agneta Johnson
Inge Jansson
Hasse Svensson
Ingvar Carlström
Gunnar Söllscher