Seniorgolf

Alla klubbens seniortävlingar 2020 ställdes in pga Covid-19. Vilka aktiviteter som kommer att arrangeras av klubben under 2021 beror på smittoläget och gällande restriktioner under golfsäsongen. Uppdaterad information kommer när golfsäsongen närmar sig.

Information om våra aktiviteter kommer att finnas på klubbens hemsida under Seniorer och än så länge på även på anslagstavlan i klubbhuset.
Ni kan komma med frågor och önskemål till vem som helst i kommittén.

/ Seniorkommittén

Våravslutning för seniorerna i juni 2019


Seniorkommittén 2021

Seniorkommittén verkar för klubbens seniorer genom friskvård i positiv anda. Vi bedriver och administrerar tisdags golf samt OL- och OG-golf.
Vi anordnar resor vår eller höst, samt träningar och regelutbildning, bollplockning och klippning av drivingrangen.

Seniorkommittén har genomgått HLR-utbildning inklusive hjärtstartare vilket innebär att alla seniorkommitténs tävlingsledare är utbildade i hjärt- och lungräddning.