Extra hinder på hål 15

På hål 15 stöter ni på ett extra hinder, på måndag kommer detta att åtgärdas.