Hur ska du göra med droppningar på hål 4 och 7?

Våra hål 4 och 7 har under vintern varit föremål för stora ombyggnader, vilket orsakar en del regelbekymmer. Frågan är hur du skall tolka de Tillfälliga Lokala Regler som finns och spela korrekt.

Låt oss börja med det svåraste ur regelsynpunkt nämligen hål 4. Svårt blir det, för att det finns både Mark Under Arbete och Pliktområden (=Det vi förr kallade för ”vattenhinder”) inom samma område. Nytorvade områden och områden med öppen jord, som markerats med blå/grön pinne är MUA och spelförbudszon, d.v.s. du får inte spela bollen därifrån eller ens ha din stans i området. Istället måste du ta lättnad utan plikt antingen genom att som vanligt söka upp den närmaste punkten för lättnad och droppa inom en klubblängd från den punkten, men inte närmare hål. Eller så kan du droppa bollen i den närmaste av de tre dropprutor som finns. Det får du göra även om dropprutan skulle ligga närmare hål än bollens läge. Dessa DZ utgörs av mattor och bollen måste droppas på och bli kvar på mattan. Rullar bollen av mattan skall du droppa om. Rullar den då åter av mattan, så skall bollen placeras, där den tog mark vid andra droppningen. Ifall området är markerat med rent blå pinne gäller samma sak, men du får också spela bollen som den ligger.
Skulle din boll hamna i pliktområde t.ex. försvinna ner i diket så kan du också gå till närmaste droppruta och droppa där med ett slags plikt. Något mer komplicerat är att först droppa så som Regel 17.1d för Pliktområdet. Skulle då bollen hamna i MUA så får/måste du ta lättnad enligt ovan

Det nya greenområdet på hål 7 har liknande MUA-områden som de på hål 4. Alltså nytorvade områden och en del öppen jord markerade med blå/grön eller blå pinne. Där finns det två dropprutor och förfarandet blir detsamma som för MUA på hål 4. Alltså droppa enligt reglerna eller använd närmaste droppruta

Dessa ombyggnationer gör, att dessa två hål måste slopas om. Innan det är gjort är inte banan hcp-grundande. Men spelar du väldigt extremt bra och vill sänka dig, så kontakta Regelkommittén så kan vi sänka dig på allmän spelstandard.

För Regelkommittén
Björn Ekblom