HCP-grundande

Lidköpings GK:s bana är idag icke hcp-grundande.

Orsakerna till detta är framför allt, att vi efter de stora ombyggnaderna av hålen 4 och 7 inte har någon giltig banvärdering. Hål 8 spelas dessutom inte från ordinarie tee än.

Förhoppningsvis är en preliminär banbesiktning gjord, så att vi kan släppa banan som HCP-grundande igen i mitten av maj

MEN! Om du har en eller flera extrema ronder, som du vill skall påverka din spelhandicap, så anmäl den till Regelkommittén så kan vi göra en manuell justering av din hcp utifrån aktuell spelstandard

Lidköping 2021-04-30
Regelkommittén