EJ DRICKSVATTEN!

Vattnet är INTE okej att dricka! Se upplysningarna från Lidköpings Kommun.

 

Viktig upplysning om dricksvattnet i er fastighet.

Då det finns misstanke om att dricksvattnet kan innehålla mikroorganismer vill vi upplysa om att ni ska koka vattnet i er fastighet. Följ medföljande instruktioner.

Orsak till misstanke om att vattnet kan vara förorenat är ett ledningsavbrott i samband med grävning.

  • Vi kommer att kontakta er när vi säkerställt vattenkvalitén och kokning inte längre är nödvändigt.
  • Det kan i många fall dröja flera dagar innan nya besked kan ges eftersom nödvändiga laboratorieanalyser är tidskrävande.
  • Vid frågor ring Kontaktcenter 0510-770000 eller information på hemsida www.lidkoping.se

Vi vill samtidigt be om ursäkt för eventuella problem som denna störning medför. Kommunen arbetar skyndsamt för att kunna säkerställa dricksvattenkvalitén.

2021-05-06
Teknisk Service – Vatten och Avlopp