Roligare golf för alla

Projektbeskrivning:

Skapa roligare spelupplevelse för alla golfare på Lidköpings Golfklubb.

 • Fler utslagsplatser som gör att banans längd kan enkelt varieras.
 • Placering av utslagsplatser så de anpassas efter spelarnas slaglängder.
 • Placering av hinder som ger utmaningar för respektive spelarkategori.
 • Tydligare skyltning då fler utslagsplatser skapas.
 • Tydliga strategier kring hur banan klipps.
 • Hektometersystem för att ge teeval utifrån slagläng istället för kön.

 

Bilden visar inspel från samma avstånd till hål. Båda når fram – men den med högre svinghastighet landar på green, medan den med lägre rullar upp.

Bilden illustrerar par 4 hål med tvärgående vattenhinder. Tydligt kan man se skillnaderna hur hålet spelas av olika golfare.

Illustration av par 3 med vatten mellan tee och green. Träden gör att alternativ spelväg runt vattnet inte är möjlig.

Konsekvenser av lägre svinghastighet gör stor skillnad i HCP, slaglängd och rullängd. Detta påverkar i sin tur spelupplevelsen och hur spelet måste läggas upp strategiskt.

 • Svårare att slå över korsande hinder
 • Viktigare med öppna inspel mot green
 • Straffas hårdare i motlut
 • Svårare att få bollen att stanna på green
 • Svårare när fairway är mjuk.

Dessa bilder och text förklarar tänket bakom Roligare golf för alla som vi jobbar med. Ett steg i detta är att prova att spela från kortare tee på seniorgolfen på tisdagar. Detta med start den 3 augusti och kommer så vara under några omgångar och därefter utvärderas.