Banan ej HCP-grundande

Banan är inte längre HCP-grundande, detta på att banans längd avviker med mer än 100 m från uppmätt värde.

Det går alltså inte längre att registrera sina runder.