Vad gäller vid frost?

I videon pratar Christian och Tomas om frost. Vi vill påminna er om vad som gäller vid frost då vi kommit till den årstiden när det finns risk för nattfrost.

Vid frost är det absolut förbjudet att beträda vår bana, framförallt fairways och greener. Det är vår greenkeeper Tomas som bedömer när spelet kan starta och meddelar i sin tur oss i receptionen. Starttider som är bokade när banan är stängd pga. frost stryks då helst.

Ni som har en tidig starttid bokad uppmanas att hålla koll på detta och kanske boka om till en senare starttid, om ni vill vara säkra på att ni får komma ut och spela.

Ring gärna till oss i receptionen så hjälper vi er.