Börje Kihlman

På VGF årsmöte den 26 november i år tilldelades Börje Kihlman VGF Silvermärke. Grattis och tack för allt arbete du lagt ner ideellt för klubben.


VGF Silvermärke nr 146,
tilldelas Börje Kihlman, Lidköpings GK

Börje har varit engagerad i Lidköpings GK:s kommittéverksamhet i drygt 22 år. Engagemanget började redan 1976 i medlemskommittén. Under olika perioder har det sen blivit trivselkommittén, byggnadskommittén och bankommittén. Därefter blev det seniorkommittén och under de senaste 5 åren som ordförande.

Ett stort tack för det arbete du lagt ned i din förening.

Med silvermärket följer också VGF Introduktionskort giltigt i 10 år.

Västergötlands Golfförbund
Styrelsen