Verkliga birdies på Lidköpings golfbana

Som gammal biologilärare dras jag med en yrkesskada, att ha en viss kontroll på fågellivet i min omgivning. Golfbanan vid Truve är inget undantag. Jag har till och med fört bok, på alla de observationer jag gjort där. Nu är jag uppe i 97 (nittiosju!) observerade arter. Golfbanan är en fantastisk fågellokal helt enkelt.

Då kanske man frågar sig varför det är så? Ja svaret är ganska enkelt. Vår golfbana bjuder helt enkelt på många biotoper. Öppna fält, barrskog, lövskog, buskar och sen Öredalsån, som slingrar sig igenom banan. Sen har vi åkrar och närheten till Vänern som också bidrar till fåglar, som flyger över golfbanan. Då jag under min yrkesverksamma tid ledde fågelkurser, så förlade jag ofta en exkursion till golfbanan och den morgonen blev ofta den mest artrika vi upplevde under kursen.

Den mest rara fågel jag har på min lista är nog ett par av den amerikanska arten brudand som en morgon simmade runt i dammen på hål 12. Nu är det säkert inte fråga om några som kommit hit spontant utan antagligen var det ett par parkrymlingar jag såg. Den sällsynta ortolansparven har jag sett på flytt ett par gånger och den tropiskt vackra kungsfiskaren hade vi under några år häckande i strandbrinken bakom gul tee på hål 6.

Jag kommer lite senare i vår, att erbjuda intresserade golfare, att följa med på en fågelvandring någon timme på morgonen. Jag sätter upp anslag och annons på hemsidan och ev låter jag kansliet skicka ut en kallelse per medlemsbrev. Men vi väntar tills flyttfåglarna har anlänt. Då kan det bli riktigt spännande.

Björn Ekblom