FROST

Vid frost är det förbjudet att beträda våra gräsytor och banan är helt stängd tills dess att frosten har släppt.

Starttider som är bokade när banan är stängd pga frost stryks helt. Ni som har en tidig starttid uppmanas att hålla koll på detta och kanske boka om till en senare starttid, om ni vill vara säkra på att ni får komma ut och spela. 🏌🏼‍♂️

Ha detta i tanken, får du skrapa din bilruta hemma är det mest troligt frost på golfbanan. ❄️