Höstårsmötet 2023

Kallelse till Höstårsmöte Lidköpings Golfklubb 2023

Datum & tid: Torsdag 30 november 2023, klockan 18:30
Plats: Fredriksdahlsskolans aula


Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförare och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare samt tidpunkt/plats för justering
4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid
5. Fastställande av föredragningslista

6. A) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det kommande verksamhetsåret

B) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i Truve Golf AB för det kommande verksamhetsåret

C) Fastställande av antalet spelrätter och försäljningspris

7. Fastställande av verksamhetsplan (ägardirektiv) samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen

8. Val av ledamöter till golfklubbens kommittéer för kommande verksamhetsår.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

10. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion


All dokumentation till höstårsmötet kommer finnas på hemsidan under Stadgar och protokoll senast 23 november.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen