Våra nya robotgräsklippare

I år tar robotarna över fairway och ruff på Lidköpings GK!

Lidköpings GK tar steget in i framtiden. Efter en testkörning i höstas med mycket positiva resultat, så är nu nio robotgäsklippare från Husqvarna installerade och kommer att sköta klippningen av vår populära Parkbana under hela säsongen. Våra medlemmar och gäster kommer således att mötas av en perfekt klipps fairway och ruff, oavsett dag eller tid på dygnet.

Denna investering innebär en såväl förbättrad spelupplevelse och bankvalitet som ett viktigt steg i klubbens miljöarbete. Dessutom kommer vår befintliga personalstyrka få mer tid att jobba med andra detaljer och utveckling av banan, medan robotarna ser till att ca 70 000 kvm fairway och 160 000 kvm ruff alltid är i perfekt skick.

Tidigare säsonger har fairway klippts av banpersonalen ett visst antal gånger i veckan vilket medfört skillnader i spelupplevelsen beroende på viken dag och tid man slagit ut på banan. De nya robotgräsklipparna kommer i stället att jobba dygnet runt och se till att fairways och ruff alltid är perfekt och jämnt klippt. Utöver den tid som klipparna frigör för banpersonalen innebär även en rad andra fördelar. Väsentligt lägre bränslekostnader och mindre behov av service och underhåll innebär både ekonomiska besparingar och mindre miljöpåverkan.

Robotiseringen har möjliggjorts tack vare bidrag från Sparbanken Lidköping och görs tillsammans med Lidköpings Skog & Trädgård.

Varmt välkomna till oss!