Regelkommittén

Ordförande
Björn Ekblom, förbundsdomare emeritus
0703 202 527 bjornekblom47@gmail.com

Bo Hermansson, distriktsdomare
0730 886 363

Mattias Herbertsson, distriktsdomare
0727 484 085

Matthew Stridh, distriktsdomare
0701 909 688

Mikael Abelsson, klubbdomare
0737 720 624

Gerhard Thiel, f.d. distriktsdomare
0730 682 053

Regelkommitténs uppgifter
Enligt arbetsbeskrivning fastställd av styrelsen i februari 2018

  • Inom Lidköpings Golfklubb verka för att golfspelet sker enligt golfens regelverk
  • Ansvara för att SGF:s handicapbestämmelser tillämpas av klubben och dess medlemmar
  • Fastställa exakt handicap för medlemmar i Lidköpings Golfklubb
  • Tillse att klubben har utbildade domare och verka för rekrytering till domarutbildning
  • Inom klubben verka för gott golfvett och kunskaper om regler och hcp-system
  • Ansvara för att markeringar av banans pliktområden och andra regelstyrda markeringar är korrekt placerade
  • Utfärda erforderliga lokala regler
  • Tillse att officiella klubbtävlingar och av förbundet sanktionerade tävlingar spelas enligt gällande golfregler