Regelnyheter

Regelnyheter på Lidköpings GK

I och med detta år trädde en ny regelbok i kraft, men här tänker jag inte fördjupa mig i de ändringarna. Dem går det lätt att hitta t.ex. på SGF:s hemsida och även andra regelsidor samt på klubbens egen sammanställning. Nej, jag tänker ägna mig åt de lokala förändringar som skett sedan förra året.

Den största och viktigaste förändringen rör palissaderna i dammarna på hålen 3 och 12. Dessa palissader är numera inlagda i pliktområdena och ligger inte längre utanför. Dessutom är både dessa palissader och stenläggningarna i pliktområdena på hålen 4, 7 och 11 förklarade att vara integrerade föremål. Det betyder i klartext att de skall behandlas som vilken stor sten eller buske som helst. Du får ingen lättnad för dem om de stör bollens läge, din swing eller din stance. Orsaken till att vi gjort denna förändring är, att vi vill anpassa oss till den praxis som råder i största delen av golfsverige och även anpassa reglerna så, att de mer överensstämmer med SGF:s Regelkort. Det är stor fördel för spelare som spelar tävlingar på andra klubbar, att de möter likartad bedömning i motsvarande situationer.

Området framför och till höger om röd tee på hål 5 har ju i sin helhet varit rödmarkerat som pliktområde. Nu börja området att vara färdigt och blir därför en del av spelfältet. Endast de kvarvarande dikena kommer att ha röda pinnar och plattor. Nu i början av säsongen finns det en tillfällig lokal regel, som förklarat att de öppna jordområdena, alltså de igenlagda dikena, är Mark Under Arbete. Dessutom finns det till höger om det parallella diket tre st dropprutor, som får användas som alternativ till att droppa enligt regelboken R. 16.1b

Den tredje och sista förändringen rör kraftledningarna. Det är ju så, att om man träffar kraftledningen med ett slag, så måste man annullera detta och spela om slaget. Om man inte gjorde det förr utan spelade bollen som den låg, så blev man diskvalificerad för spel från fel plats. NU har detta modifierats till två slags plikt i slagspel. Exempel: Om du slår en drive på 10:an och träffar ledningen, men går fram och spelar bollen i stället för att spela om den, så slår du slag nr fyra.

 

BJÖRN EKBLOM Regelkommittén